ANALIZA INFORMAȚIILOR
„Nu ai nevoie să cunoști viitorul. Trebuie doar să fii pregătit pentru el.” (Pericle)
  
 
 

                             
 
Modelul de analiză a informațiilor de natură criminală
(preluare din volumele de carte prezentate în pagina Știri și evenimente)

Acest site a fost proiectat și dezvoltat din dorința și necesitatea de a avea un mijloc global de comunicare și partajare a noțiunilor referitoare la domeniul analizei informațiilor de natură criminală, fără a ne limita la acesta.

Analiza informațiilor de natură criminală, denumită în continuare analiza informațiilor, reprezintă studiul calitativ și cantitativ al criminalității și informațiilor de interes operativ din sfera instituțiilor de impunere a legii, incluzând factori socio-demografici, spațiali și temporali, în vederea identificării și reținerii suspecților sau făptuitorilor, prevenirii și reducerii criminalității, stabilirii modului de acțiune și evaluării procedurilor organizaționale specifice acestor instituții.

Scopul principal al analizei informațiilor este să asiste operațiunile unităților operative, pentru că fără acestea ea nu ar exista în sensul definiției de mai sus.

Analiza informațiilor este „motorul” conceptului intelligence - led policing, concept ce presupune direcționarea și dimensionarea eforturilor instituțiilor de impunere a legii pe baza utilizării informațiilor cu valoare, activitate care capătă în contextul actual o nouă dimensiune.

Această dimensiune este oferită de modul în care informațiile sunt procesate și comunicate, pentru a deveni cunoaștere, fapt care sprijină atât documentarea și rezolvarea cazurilor aflate în lucru (componenta reactivă), cât și identificarea dimensiunilor fenomenului infracțional în scopul întreprinderii unor măsuri preventive (componenta proactivă).

Conceptul de analiză a informațiilor este vechi dar și nou în același timp:

Vechi, prin faptul că a fost practicat atunci când lucrătorii instituțiilor de impunere a legii, analiști de informații sau nu, au încercat să determine modul în care s-au petrecut faptele, detalii despre acestea, care sunt legăturile infracționale în cazurile cercetate și care sunt legăturile cu alte fapte.

Nou, întrucât prin apariția aplicațiilor software dedicate și a creșterii puterii de calcul și procesare a datelor, munca de analiză a informațiilor a dobândit un nivel superior de automatizare, cu impact imediat asupra eficienței profesionale și a rezultatelor obținute.
 
În cadrul modelului de analiză a informațiilor de natură criminală, tipurile de analiză sunt ierarhizate funcție de nivelul de agregare al datelor și informațiilor cu care operează, respectând sensul (de la scăzut la crescut) indicat de săgeata din figura alăturată.

Trebuie să admitem că reprezintă o adevărată provocare modul în care informația devine intelligence, existând pentru aceasta mai multe variante de proces informațional, în funcție de specificul național și instituțional.
 
Aceste variante, alături de modelul analizei informațiilor și de una din reprezentările grafice ale procesului informațional, expuse alăturat, sunt prezentate în lucrările de specialitate DE LA INFORMAȚIE LA INTELLIGENCE și INTELLIGENCE : O NOUĂ REVOLUȚIE  la care se fac referiri în pagina Știri și evenimente, pagină în care vor fi evidențiate și elementele de interes sau noutate apărute în domeniu.
 
În structura acestui site, în pagina Legături utile se pot regăsi referențieri către pagini web de profil ori către documentația de specialitate, iar în pagina Contact este disponibilă o variantă de comunicare cu persoanele afiliate acestui domeniu.
 

Procesul informațional
(preluare din volumele de carte prezentate în pagina Știri și evenimente)