ANALIZA INFORMAȚIILOR
„Nu ai nevoie să cunoști viitorul. Trebuie doar să fii pregătit pentru el.” (Pericle)

Semnalăm apariția volumului DE LA INFORMAȚIE LA INTELLIGENCE, în cadrul căruia sunt prezentate elemente introductive de bază în analiza informațiilor, în realizarea analizelor de tip operațional și administrativ, a produselor documentare, precum și tehnicile analitice utilizate la elaborarea acestora.

Sunt expuse totodată câteva aplicații software dedicate realizării analizei informațiilor, a materialelor grafice de suport și sunt exemplificate câteva facilități de ordin practic rezultate din posibilitatea folosirii unor produse din diferite versiuni ale suitei Microsoft Office.

În anexa acestei lucrări este prezentat și un exemplu al modului de realizare a unui produs analitic de tip operațional, binevenit pentru cei care au parcurs conținutul teoretic și doresc să vizualizeze elementele ce compun structura clasică a unui asemenea produs.

Lista figurilor și glosarul de termeni completează acest volum, conferindu-i un caracter de unicitate pe piața produselor literare de specialitate.

Cartea a apărut în data de 22.05.2013, a fost tipărită la Editura SITECH din municipiul Craiova, conține 176 de pagini și a
re ISBN 978-606-11-3445-8.
 
Mai jos puteți parcurge câteva repere din cuprinsul acestei cărți, ce sperăm că vă vor capta interesul și vă vor convinge că merită toată atenția dumneavoastră.

Capitolul 1 De la informație la intelligence / 17

1.1  Definiție și scurt istoric / 17

1.2  Tipuri de date folosite în activitatea de analiză a informațiilor / 18

1.3  Tipuri de analiză a informațiilor de natură criminală / 19

1.4  Gândirea analitică / 21

1.4.1 Gândirea creativă / 21

1.4.2 Gândirea laterală / 22

1.4.3 Gândirea critică / 23

Capitolul 2 Procesul informațional / 27

2.1 Definiție / 27

2.2 Moduri de reprezentare grafică a procesului informațional / 27

2.2.1 Etapele procesului informațional Anacapa / 27

2.2.2 Etapele procesului informațional elaborat de NPIA / 28

2.2.3 Etapele modelului procesului informațional elaborat de autori / 28

2.3 Etapele componente ale procesului informațional / 29

2.3.1 Planificarea și direcționarea activităților de analiză sau documentare / 29

2.3.2 Colectarea datelor și informațiilor / 30

2.3.3 Evaluarea datelor și informațiilor / 33

2.3.4 Colaționarea / 38

2.3.5 Descrierea datelor.Tipuri de hărți / 40

2.3.6 Procesul analitic, cadrul de structurare și aplicare a raționamentului logic, element de bază în analiza informațiilor / 57

2.3.7 Emiterea și testarea ipotezelor parțiale / 60

2.3.8 Deducția și tipurile de deducții / 61

2.3.9 Elaborarea recomandărilor / 66

2.3.10 Diseminarea produsului analitic sau documentar / 68

2.3.11 Feedback și reevaluarea produselor analitice sau documentare / 71

2.4 Aplicații software folosite pentru crearea și dezvoltarea produselor analitice sau documentare / 72

2.4.1 Aplicații de tip office / 72

2.4.2 Aplicații dedicate / 74

Capitolul 3 Tehnici analitice folosite la realizarea analizelor operaționale și administrative / 79

3.1 Analiza legăturilor rețelei / 79

3.2 Analiza activităților / 81

3.3 Analiza fluxurilor / 82

3.4 Analiza evenimentelor / 82

3.5 Analiza datelor financiare / 83

3.5.1 Analiza indicatorilor de alertă / 84

3.5.2 Analiza datelor privind  instrumentele de economisire și investiții / 85

3.5.3 Analiza tranzacțiilor financiare / 85

3.5.4 Analiza activității economice desfășurate de persoana juridică / 87

3.5.5 Analiza veniturilor ascunse / 88

3.6 Analiza comunicațiilor electronice și a datelor conținute de mijloacele de comunicare  / 93

3.6.1 Analiza comunicațiilor electronice / 93

3.6.2 Particularități ale analizei comunicațiilor în funcție de specificul formei de analiză solicitate / 94

3.6.3 Analiza datelor conținute de către mijloacele de comunicare / 95

3.6.4 Analiza înregistrărilor camerelor de supraveghere, a datelor aferente mijloacelor de control acces și a celor provenite din localizarea pe baza sistemului GPS / 96

3.7 Analiza rezultatelor / 97
 
3.8 Evaluarea informațiilor în scopuri operaționale (EISO) / 98

3.9 Analiza riscului și amenințării / 99

3.9.1 Termenii folosiți în cadrul acestei tehnici analitice / 100

3.9.2 Evaluarea amenințării / 100

3.9.3 Evaluarea riscului / 101

3.9.4 Etapele realizării analizei riscului și amenințării / 102

3.10 Analiza frecvenței / 105

3.11 Analiza corelării datelor / 107

3.12 Analiza trendurilor / 109

3.12.1 Analiza serialității în timp / 110

3.12.2 Compararea hărților de frecvență / 112

3.13 Analiza informațiilor provenite din surse deschise / 113

3.13.1 Etapele de realizare a analizei informațiilor provenite din surse deschise / 115

3.13.2 Căutarea în mediul on-line / 117

3.13.3 Exemplu de căutare și colectare a informațiilor provenite din surse deschise disponibile în mediul on-line / 119

3.14 Analiza SWOT / 121

3.15 Analiza de fenomen / 125

3.16 Analiza geospațială a criminalității / 127

3.17 Analiza impactului decizional / 127

3.18 Analiza conținutului comunicării / 128

Capitolul 4 Analiza operațională și forme ale acesteia / 131

4.1 Analiza de caz / 131

4.2 Analiza comparativă de caz / 133

4.2.1 Exemplu de completare a unei matrice cu criterii de comparație ale unor cazuri de agresiune sexuală și interpretarea rezultatelor obținute / 134

4.3 Analiza profilului specific / 134

4.3.1 Etapele recomandate a fi parcurse în vederea elaborării analizei profilului specific / 135

4.3.2 Modul teoretic de realizare pentru analiza geospațială a profilului specific / 136

4.4 Analiza grupului de autori / 137

4.5 Analiza investigațiilor / 139

4.6 Modul teoretic de realizare a analizei operaționale / 139

4.7 Particularități privind elaborarea analizei operaționale / 141

4.8 Structura raportului de analiză operațională / 142

4.8.1 Condiții de conținut recomandate pentru structura clasică a raportului de analiză operațională / 143

4.8.2 Condiții de conținut recomandate pentru structura modernă a raportului de analiză operațională / 145

4.9 Anexele raportului de analiză operațională / 148

4.10 Diseminarea produsului analitic / 150

Capitolul 5 Analiza administrativă / 151

5.1 Modul teoretic de realizare a analizei administrative / 152

5.2 Structura raportului de analiză administrativă și particularități de realizare a acestuia / 153

5.3 Anexele raportului de analiză administrativă / 156

5.4 Tipuri de audiență externă cărora le este destinată prezentarea rezultatelor analizei administrative / 156

5.5 Aspecte privind diseminarea produsului analitic / 157

Capitolul 6 Produsele documentare / 159

6.1 Materiale grafice de suport / 159

6.2 Materiale documentare / 159

6.3 Diseminarea produselor documentare / 160

Anexa. Exemplu de realizare a unui produs analitic /161