ANALIZA INFORMAȚIILOR
„Nu ai nevoie să cunoști viitorul. Trebuie doar să fii pregătit pentru el.” (Pericle)

 
 
 
 
21.10.2014 - Apariția volumului MODELUL NAȚIONAL DE INFORMAȚII: UN ALTFEL DE MANAGEMENT


Anunțăm pe această cale apariția unui nou volum dedicat în principal prezentării unui concept novator în domeniul analizei informațiilor de natură criminală, intitulat Modelul Național de Informații.

Acest volum vine să completeze nivelul de cunoștințe teoretice și practice conținut în volumele De la informație la intelligence (2013) și Intelligence: o nouă revoluție (2014), în conținutul său fiind inserate noțiuni de bază ce vizează managementul organizației, aspecte referitoare la instituirea capacității de analiză a informațiilor la nivelul instituțiilor de impunere a legii, precum și elementele privitoare la descrierea Modelului Național de Informații.

În anexa acestei lucrări este prezentat un exemplu de realizare a unui plan de reacție la situație, ce poate fi folosit ca parte componentă a unui plan tactic și prin intermediul căruia structurile abilitate pot răspunde atunci când se confruntă cu serialitatea unor fapte sau incidente.

Totodată, așa cum v-am obișnuit la volumele anterioare, și prezentul cuprinde o listă a figurilor inserate în material și un glosar cu abrevieri, acronime și explicații cu privire la termenii de specialitate utilizați în conținutul acestuia. Cartea a apărut în data de 21.10.2014, a fost tipărită la Editura Sitech din municipiul Craiova, conține 139 de pagini și are ISBN 978-606-11-4207-1. 

 

Semnalăm apariția volumului INTELLIGENCE: O NOUĂ REVOLUȚIE, ce vine să completeze nivelul de cunoștințe teoretice și practice privind domeniul analizei informațiilor de natură criminală, pe care am încercat să-l transmitem cu ocazia publicării primei cărți din această serie, apărută în luna mai 2013 la Editura Sitech și intitulată DE LA INFORMAȚIE LA INTELLIGENCE

Dacă în primul volum am expus elementele introductive de bază în analiza informațiilor, analizele de tip operațional și administrativ, produsele documentare și tehnicile analitice utilizate la elaborarea acestora, în al doilea volum am ales să prezentăm produsele analitice și anexele aferente realizate în cadrul analizelor de tip tactic și strategic, precum și o categorie aparte, formată din produsele informaționale, specifice în condițiile existenței unui model național de informații al instituției de impunere a legii. 

Am considerat oportună inserarea în conținutul acestui volum a noțiunilor de bază în analiza informațiilor și a unor tehnici analitice pe care le-am prezentat în cartea precedentă, întrucât nu am dorit să condiționăm înțelegerea completă a tematicii abordate de achiziționarea primei lucrări publicate. 

Sunt expuse totodată câteva aplicații software dedicate realizării materialelor grafice de suport și sunt exemplificate câteva facilități de ordin practic rezultate din posibilitatea folosirii unor componente din diferite versiuni ale suitei Microsoft Office. 

În anexa acestei lucrări este prezentat și un exemplu de realizare al unui buletin tactic. Lista figurilor și glosarul de termeni completează acest volum, conferindu-i un caracter de unicitate pe piața produselor literare de specialitate. 

Cartea a apărut în data de 15.01.2014, a fost tipărită la Editura SITECH din municipiul Craiova, are ISBN 978-606-11-3713-8 și conține 217 de pagini. 

Mai jos puteți parcurge câteva repere din cuprinsul acestei cărți, ce sperăm că vă vor capta interesul și vă vor convinge că merită toată atenția dumneavoastră.
 
01.06.2013 - Apariția volumului DE LA INFORMAȚIE LA INTELLIGENCE

Semnalăm apariția volumului DE LA INFORMAȚIE LA INTELLIGENCE, în cadrul căruia sunt prezentate elemente introductive de bază în analiza informațiilor, în realizarea analizelor de tip operațional și administrativ, a produselor documentare, precum și tehnicile analitice utilizate la elaborarea acestora.

Sunt expuse totodată câteva aplicații software dedicate realizării analizei informațiilor, a materialelor grafice de suport și sunt exemplificate câteva facilități de ordin practic rezultate din posibilitatea folosirii unor produse din diferite versiuni ale suitei Microsoft Office.

În anexa acestei lucrări este prezentat și un exemplu al modului de realizare al unui produs analitic de tip operațional, binevenit pentru cei care au parcurs conținutul teoretic și doresc să vizualizeze elementele ce compun structura clasică a unui asemenea produs.

Lista figurilor și glosarul de termeni completează acest volum, conferindu-i un caracter de unicitate pe piața produselor literare de specialitate.
Cartea
 a apărut în data de 22.05.2013, a fost tipărită la Editura SITECH din municipiul Craiova, conține 176 de pagini și are ISBN 978-606-11-3445-8.

Mai jos puteți parcurge câteva repere din cuprinsul acestei cărți, ce sperăm că vă vor capta interesul și vă vor convinge că merită toată atenția dumneavoastră.

    .......citiți mai multe despre acest articol
21.06.2016 - Emisiune PROLEXTV cu tema Analiza Informațiilor
 
Avem plăcerea să vă prezentăm emisiunea TV „De partea ta”cu tema Analiza Informațiilor. Cu această ocazie sunt prezentate trecutul, prezentul și perspectivele acestei discipline din punctul de vedere al unui formator în domeniul de referință. 
Vă invităm cu drag să urmăriți emisiunea aici.
  .......citiți mai multe despre acest articol
 
20.02.2016 - Articol cu tema „Analiza geospațială a delincvenței juvenile
 
Conform observațiilor desprinse din materialele de specialitate*, criminalitatea juvenilă nu este răspândită în mod egal pe suprafața UAT aflate în aria de responsabilitate a instituțiilor de impunere a legii. 

În cele mai multe așezări urbane, un număr mic de locații au înregistrat valori ale faptelor infracționale sau incidentelor de ordine publică mai mari decât media semnalată de către instituțiile de impunere a legii pentru entități similare, aceste locații putând fi concretizate în adrese singulare, segmente stradale sau zone delimitate de segmente stradale inter-conectate.
18.04.2014 - Articol cu tema „Prevenirea criminalității prin optimizarea situației de mediu
 
Reprezintă un mod de abordare a unei probleme ce prezintă interes tactic sau strategic pentru instituțiile de impunere a legii, care își propune să identifice condițiile de mediu și oportunitățile pe care aceste condiții le oferă pentru comiterea unor incidente, încercând să reducă ori să elimine aceste oportunități prin redefinirea condițiilor favorizante care le determină. 

Acest proces are la bază utilizarea elementelor de mediu pentru a: 
- controla accesul în zone sau locații care prezintă vulnerabilități; 
- furniza oportunități de a observa și a fi observat; 
- defini elementele proprietății și încuraja întreținerea teritoriului, respectiv creșterea gradului de folosire al acestuia de către colectivitățile umane existente pe această suprafață. 

 
     .......citiți mai multe despre acest articol
 
În data de 05.06.2013 a avut loc la Hotel Novotel din București conferința cu titlul „IDC IT in Government 2013”, organizată de către grupul IDC CEMA, la care au participat reprezentanți din partea Microsoft, Star Storage, Consiliului Legislativ și Centrului Național de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică.

Printre subiectele abordate s-au numărat cele ce vizează cloud computing-ul în mediile guvernamentale, modernizarea administrației publice, trenduri ale strategiilor guvernamentale privind investițiile în tehnologia informației și comunicării, conceptul Big Data, dezvoltarea IT în sectorul public și influențe ale unor factori de impact asupra bugetelor guvernamentale ce vizează sectorul IT&C.
 
 

Folosirea rețelelor sociale pentru propagarea campaniilor de fraudare prin folosirea de produse ale tehnologiei software nu este ceva nou.

Aproape imediat cu debutul popularității lor, rețelele sociale au servit ca teren de lansare și găzduire a campaniilor dubioase ce aveau ca obiectiv inducerea în eroare a utilizatorilor și obținerea de rezultate financiare și nu numai, corespunzătoare țelului pentru care erau puse în practică. 

 
 26.09.2013 - Conferința "IDC Cloud Leadership Forum 2013"
 
În data de 26.09.2013, a avut loc la Hotel Intercontinental din București, o nouă conferință organizată de grupul IDC CEMA intitulată „IDC Cloud Leadership Forum 2013”, la care au participat reprezentanți din partea Star Storage, Dell, Schneider Electric, Kingston, Romtelecom, D-Link și Danone.

Subiectul abordat nu este o noutate pentru noi, pentru că în ultimii ani am auzit tot mai mult vorbindu-se de Cloud Computing, cea mai modernă, simplă și, de ce nu, cea mai sigură metodă de utilizare a soluțiilor informatice folosind Internetul.