ANALIZA INFORMAȚIILOR
„Nu ai nevoie să cunoști viitorul. Trebuie doar să fii pregătit pentru el.” (Pericle)

 


Anunțăm pe această cale apariția unui nou volum dedicat în principal prezentării unui concept novator în domeniul analizei informațiilor de natură criminală, intitulat Modelul Național de Informații.

Acest volum vine să completeze nivelul de cunoștințe teoretice și practice conținut în volumele De la informație la intelligence (2013) și Intelligence: o nouă revoluție (2014), în conținutul său fiind inserate noțiuni de bază ce vizează managementul organizației, aspecte referitoare la instituirea capacității de analiză a informațiilor la nivelul instituțiilor de impunere a legii, precum și elementele privitoare la descrierea Modelului Național de Informații.

În anexa acestei lucrări este prezentat un exemplu de realizare a unui plan de reacție la situație, ce poate fi folosit ca parte componentă a unui plan tactic și prin intermediul căruia structurile abilitate pot răspunde atunci când se confruntă cu serialitatea unor fapte sau incidente.

Totodată, așa cum v-am obișnuit la volumele anterioare, și prezentul cuprinde o listă a figurilor inserate în material și un glosar cu abrevieri, acronime și explicații cu privire la termenii de specialitate utilizați în conținutul acestuia. 

Cartea a apărut în data de 21.10.2014, a fost tipărită la Editura Sitech din municipiul Craiova, conține 139 de pagini și are ISBN 978-606-11-4207-1. 

Capitolul 1 Managementul organizației și instituirea capacității de analiză a informațiilor la nivelul instituției de impunere a legii / 13

1.1 Noțiuni introductive de management / 13

1.1.1 Sistemul de management și componentele sale / 14

1.1.2 Principii și funcții ale managementului / 15

1.1.3 Subsistemul decizional și modul de abordare a problemelor / 20

1.1.4 Subsistemul organizatoric / 24

1.1.5 Subsistemul informațional / 30

1.1.6 Comunicarea - instrument de operaționalizare a procesului managerial / 32

1.1.7 Metode și tehnici manageriale / 38

1.1.8 Managementul resurselor umane ale organizației / 40

1.1.9 Managementul schimbării - opțiune strategică a organizației într-un mediu dinamic și complex / 45

1.1.10 Managementul conflictelor - sursă potențială de progres a organizației / 46

1.2  Strategii și etape necesare implementării unui proiect vizând instituirea capacității de analiză a informațiilor în cadrul instituției de impunere a legii / 48

Capitolul 2 Modelul Național de Informații: un altfel de management / 57

2.1 Definiție și elemente introductive / 57

2.2 Nivelurile de operare ale Modelului Național de Informații / 58

2.3 Modelul Național de Informații și elementele sale componente / 59

2.3.1 Capitalul de cunoștințe și pregătire de specialitate / 61

2.3.2 Sisteme și politici de securitate / 61

2.3.3 Sursele de informare / 63

2.3.4 Resurse umane / 64

2.3.5 Culegerea/colectarea informațiilor / 65

2.3.6 Colaționarea informațiilor și/sau a informațiilor cu valoare / 66

2.3.7 Cercetare/documentare și analiză / 68

2.3.8 Resursele informaționale / 69

2.3.9 GCT-SS/GCT-ST / 70

2.3.10 Rezoluția tactică / 71

2.3.11 Evaluarea rezultatelor operațiunii / 71

2.4 Modul derulării activităților aferente Modelului Național de Informații / 72

Capitolul 3 Produsele informaționale / 75

3.1 Evaluarea strategică / 75

3.2 Evaluarea tactică / 77

3.3 Profilul problemei / 79

3.4 Profilul subiectului / 82

3.5 Relaționarea produselor informaționale în Modelul Național de Informații / 84

Capitolul 4 Procesul de coordonare și trasare a sarcinilor strategice și tactice / 87

4.1 Elementele constitutive și funcționarea de principiu a procesului / 87

4.1.1 Roluri și responsabilități / 91

4.2 Ședința GCT-SS / 94

4.2.1 Strategia de control / 96

4.2.2 Necesarul de informații / 98

4.3 Ședința GCT-ST / 99

4.3.1 Analiza opțiunilor tactice / 104

4.4 Ședința structurii informative / 105

4.5 Ședința operativă zilnică / 106

4.6 Ședința Grupului Teritorial de Acțiune / 109

Capitolul 5 Rezoluția tactică / 111

5.1 Opțiunile rezoluției tactice / 112

5.2 Planul tactic / 114

5.3 Planul de reacție la situație / 116

Capitolul 6 Evaluarea rezultatelor operațiunii / 119

6.1 Evaluarea informațiilor în scopuri operaționale / 122

6.2 Analiza rezultatelor / 123

6.2.1 Structura raportului de analiză a rezultatelor / 125

6.3 Evaluarea impactului / 126

Anexa. Exemplu de realizare a unui plan de reacție la situație / 129

Glosar / 133

Referințe bibliografice / 139