ANALIZA INFORMAȚIILOR
„Nu ai nevoie să cunoști viitorul. Trebuie doar să fii pregătit pentru el.” (Pericle)

Semnalăm apariția volumului INTELLIGENCE : O NOUĂ REVOLUȚIE, ce vine să completeze nivelul de cunoștințe teoretice și practice privind domeniul analizei informațiilor de natură criminală, pe care am încercat să-l transmitem cu ocazia publicării primei cărți din această serie, apărută în luna mai 2013 la Editura Sitech și intitulată DE LA INFORMAȚIE LA INTELLIGENCE

Dacă în primul volum am expus elementele introductive de bază în analiza informațiilor, analizele de tip operațional și administrativ, produsele documentare și tehnicile analitice utilizate la elaborarea acestora, în al doilea volum am ales să prezentăm produsele analitice și anexele aferente realizate în cadrul analizelor de tip tactic și strategic, precum și o categorie aparte, formată din produsele informaționale, specifice în condițiile existenței unui model național de informații al instituției de impunere a legii. 

Am considerat oportună inserarea în conținutul acestui volum a noțiunilor de bază în analiza informațiilor și a unor tehnici analitice pe care le-am prezentat în cartea precedentă, întrucât nu am dorit să condiționăm înțelegerea completă a tematicii abordate de achiziționarea primei lucrări publicate. 

Sunt expuse totodată câteva aplicații software dedicate realizării materialelor grafice de suport și sunt exemplificate câteva facilități de ordin practic rezultate din posibilitatea folosirii unor componente din diferite versiuni ale suitei Microsoft Office. 

În anexa acestei lucrări este prezentat și un exemplu de realizare a unui buletin tactic. Lista figurilor și glosarul de termeni completează acest volum, conferindu-i un caracter de unicitate pe piața produselor literare de specialitate. 

Cartea a apărut în data de 15.01.2014, a fost tipărită la Editura SITECH din municipiul Craiova, are ISBN 978-606-11-3713-8 și conține 217 pagini. 
 
Mai jos puteți parcurge câteva repere din cuprinsul acestei cărți, ce sperăm că vă vor capta interesul și vă vor convinge că merită toată atenția dumneavoastră.

Capitolul 1 Intelligence - o nouă revoluție / 17

1.1  Definiție și scurt istoric / 17

1.2  Tipuri de date folosite în activitatea de analiză a informațiilor / 20

1.3  Tipuri de analiză a informațiilor de natură criminală / 21

1.4  Teorii și abordări ale fenomenului criminalității / 23

1.5  Erori, capcane de evitat și limitări în procesul de aplicare a raționamentului logic și dezvoltare a deducției / 30

1.5.1 Omisiuni / 30

1.5.2 Presupuneri greșite / 31

1.5.3 Limitări naturale ce afectează gândirea analitică / 31

Capitolul 2 Procesul informațional / 33

2.1 Definiție / 33

2.2 Moduri de reprezentare grafică a procesului informațional / 33

2.2.1 Etapele procesului informațional Anacapa / 33

2.2.2 Etapele procesului informațional elaborat de NPIA / 34

2.2.3 Etapele modelului procesului informațional elaborat de autori / 34

2.3 Etapele componente ale procesului informațional / 35

2.3.1 Planificarea și direcționarea activităților de analiză sau documentare / 35

2.3.2 Colectarea datelor și informațiilor / 36

2.3.3 Evaluarea datelor și informațiilor / 39

2.3.4 Colaționarea / 44

2.3.5 Descrierea datelor.Tipuri de hărți / 46

2.3.6 Procesul analitic, cadrul de structurare și aplicare a raționamentului logic, element de bază în analiza informațiilor / 63

2.3.7 Emiterea și testarea ipotezelor parțiale / 66

2.3.8 Deducția și tipurile de deducții / 68

2.3.9 Elaborarea recomandărilor / 73

2.3.10 Diseminarea produsului analitic sau documentar / 77

2.3.11 Feedback și reevaluarea produselor analitice sau documentare / 80

2.4 Aplicații software folosite pentru crearea și dezvoltarea produselor analitice sau documentare / 81

2.4.1 Aplicații de tip office și rezultate ale acestora / 81

2.4.2 Aplicații dedicate / 90

Capitolul 3 Tehnici analitice folosite la realizarea analizelor tactice și strategice / 95

3.1 Analiza pattern-urilor infracționale / 95

3.2 Analiza tendințelor sociale și demografice / 102

3.3 Analiza legăturilor rețelei / 104

3.4 Analiza profilului pieței / 106

3.5 Analiza profilului activităților infracționale / 108

3.6 Analiza riscului și amenințării / 110

3.6.1 Termenii folosiți în cadrul acestei tehnici analitice / 111

3.6.2 Evaluarea amenințării / 112

3.6.3 Evaluarea riscului / 113

3.6.4 Etapele realizării analizei riscului și amenințării / 113

3.7 Analiza subiectului unei operațiuni / 117

3.8 Analiza rezultatelor / 119

3.8.1 Structura raportului de analiză a rezultatelor / 120

3.9 Evaluarea informațiilor în scopuri operaționale / 121

3.10 Analiza frecvenței / 122

3.11 Analiza corelării datelor / 124

3.12 Analiza trendurilor / 126

3.12.1 Analiza serialității în timp / 127

3.12.2 Compararea hărților de frecvență / 129

3.13 Analiza SWOT / 130

3.14 Analiza geospațială a criminalității / 135

3.14.1 Patrulaterul probabilității / 139

3.15 Analiza PESTELO / 140

3.16 Analiza SARA / 142

3.17 Analiza indicatorilor / 146

3.18 Analiza temporală / 153

3.18.1 Determinarea cu exactitate a elementelor de timp / 153

3.18.2 Determinarea cu aproximație a elementelor de timp / 155

3.18.3 Pattern-ul de timp precizat / 156

3.18.4 Pattern-ul de timp neprecizat / 158

Capitolul 4 Analiza tactică și forme ale acesteia / 161

4.1 Analiza modelului infracțional / 162

4.2 Analiza opțiunilor tactice / 165

4.3 Modul teoretic de realizare a analizei tactice / 168

4.4 Structura raportului de analiză tactică / 171

4.5 Anexele raportului de analiză tactică / 175

4.6 Buletinul tactic / 179

4.7 Diseminarea produsului analitic rezultat / 180

Capitolul 5 Analiza strategică și forme ale acesteia / 181

5.1 Analiza fenomenului criminalității / 183

5.2 Analiza profilului general / 184

5.3 Analiza metodelor de control ale criminalității / 186

5.4 Modul teoretic de realizare a analizei strategice / 187

5.5 Structura raportului de analiza strategică / 189

5.5.1 Structuri particulare ale raportului de analiză strategică / 193

5.6 Anexele raportului de analiză strategică / 194

5.7 Diseminarea produsului analitic rezultat / 196

Capitolul 6 Produsele informaționale / 197

6.1 Evaluarea strategică / 197

6.2 Evaluarea tactică / 199

6.3 Profilul problemei / 201

6.4 Profilul subiectului / 203

Anexa. Exemplu de realizare al unui buletin tactic / 205